Dine Skader

Indsend dine krav og anmodninger om forhåndsgodkendelse via den sikre administratorportal for krav her

VÆLG DIN SKADE TYPE OG FIND KONTAKTER FOR HJÆLP

+45 38 20 71 20

Godsundhed@sedgwick.com

+45 38 20 71 20

Godsundhed@sedgwick.com

+45 38 20 71 20

Godsundhed@sedgwick.com

FAQ – OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Gennemse vores ofte stillede spørgsmål for øjeblikkelig support, eller kontakt os for uløste spørgsmål.

Hide Item

Hvornår kan forsikret gøre krav på behandlingerne dækket af Godsundhed?

GodSundhed sygesikring yder dækning for behandlinger inden for det private sundhedsvæsen, samt for ydelser i forbindelse med planlagte eller afsluttede behandlinger. I alle planer tilbyder GodSundhed dækning af alternative behandlinger uden at kræve en 30-dages venteperiode.

Hvordan indsender man krav om tilbagebetaling?

Forsikrede skal anmelde skaden til forsikringsselskabets udpegede skadesadministrator ved at uploade en kopi af faktura og betalingskvittering på sikker og adgangskodebeskyttet webportal, der tilgås via www.godsundhed.dk/skade.

Hvornår skal der indsendes behandlingsfaktura til refusion?

Såfremt faktura ikke betales direkte af skadeadministrator, skal faktura for forhåndsgodkendte behandlinger og/eller transport altid indsendes senest 6 måneder efter sidste behandlingsdato for at kunne opnå refusion.

Hvilke dokumenter skal indsendes for at få refusion?

For krav, hvor den forsikrede kræver erstatning, skal den detaljerede faktura fra behandleren indeholde følgende:
– Behandlerens navn, adresse og licensnummer
– Navnet på den forsikrede (patienten) der modtog behandling
– Behandlings- eller servicedato(er)
– Beskrivelse behandling eller service modtaget
– Det opkrævede gebyr for hver behandling eller service
– Eventuelle fradrag for Sygeforsikringen “danmark” eller den offentlige sygesikring

Hvilke behandlinger skal forhåndsgodkendes med skadesadministratoren?

Den forsikrede skal indhente forhåndsgodkendelse fra den udpegede skadeadministrator før følgende behandlinger eller ydelser:
– Hospitalsindlæggelse > 12 timer
– Hospitalsindlæggelse < 12 timer (ambulatorisk behandling)
– Lægeudgifter (knyttet til hospitalsindlæggelse)
– Rehabilitering (efter indlæggelse)
– Hjemmesygepleje (efter indlæggelse)
– Transport (knyttet til hospitalsindlæggelse)

Hvorfor er forhåndsgodkendelse af de hospitalsrelaterede behandlinger vigtig?

Forhåndsgodkendelse er en proces, hvor udpeget af forsikringsselskabets skadeadministrator gennemgår og godkender en specifik medicinsk behandling på hospitalet og hospitalsrelaterede andre tjenester, før du starter behandlingen. Forhåndsgodkendelse er vigtig på grund af:

a) Økonomisk sikkerhed:
Uden forhåndsgodkendelse kan den forsikrede person ende med betydelige lægeregninger, som din forsikring ikke dækker. Forhåndsgodkendelse garanterer, at din behandling er anerkendt og dækket, hvilket sparer dig for økonomiske overraskelser.

b) Dækningsbekræftelse:
Forsikringsplaner har specifikke dækningskriterier. Forhåndsgodkendelse bekræfter, at den foreslåede behandling opfylder disse kriterier og er omfattet af din plan.

c) Undgå afslag:
At få forhåndsgodkendelse mindsker risikoen for, at dit krav bliver afvist, efter du allerede har modtaget behandling. Det er bedre at vide på forhånd, om en procedure er dækket frem for at stå over for et afslag bagefter.

Hvordan får man forhåndsgodkendelse af hospitalsrelaterede behandlinger og tjenester?

For at forhåndsgodkende behandlingen eller ydelsen vil vi kræve, at en læges behandlingsplan indsendes til skadeadministrator på vores sikre og adgangskodebeskyttet webportal via www.godsundhed.dk/skade.

Behandlingsplanen skal indeholde følgende oplysninger:
– Fuld behandlingsbeskrivelse inklusive præ- og efterbehandlingsydelser, hvis det kræves
– Omkostninger til behandlingen og før- og efterservice, hvis det kræves
– Lægens navn, adresse og licensnummer Skadeadministratoren kan i nogle tilfælde anmode om yderligere oplysninger for at gennemføre en forhåndsgodkendelse. Når forhåndsgodkendelsen er behandlet, sender skadeadministratoren en bekræftelse tilbage til den forsikredes e-mailadresse.

Hvor hurtigt behandles og refunderes GodSundhed-krav?

Fra den dato, hvor alle påkrævede oplysninger om skaden er indgivet, udsender skadesadministratoren skadeserstatning til den forsikredes e-mail inden for 3 arbejdsdage, og tilbagebetalingen udbetales inden for 5 arbejdsdage fra datoen, hvor meddelelsen om skaden er udstedt.

Hvor meget refusion udbetales for hvert krav?

Forsikringsgiveren refunderer den forsikrede person det beløb, de blev opkrævet af lægen uden for det offentlige sygesikringssystem for hver behandling og ydelse eller forsikringssummen pr. behandling og ydelse i listen over dækkede behandlinger (se venligst GodSundhed vilkår og betingelser artikel 5 ), alt efter hvad der er lavere.

Tilbyder GodSundhed hospitalsnavigationsservice?

Forsikrede har altid frit valg af privat klinik eller hospital. Skadeadministrator kan efter anmodning hjælpe med at finde den hurtigste behandlingstid og tættest på forsikret privathospital eller klinik. Hvis sidstnævnte ikke er muligt, dækker GodSundhed udgifterne til transport til og fra den private klinik eller hospital foreslået af skadesadministratoren.

For navigationservice kontakt venligst skadeadministrator på nummer tilgængeligt på hjemmesiden www.godsundhed.dk/skade.