Den mest kraftfulde og dog letforståelige guldplan

GULD FORSIKRINGSPLAN

Behandlinger og service inkluderet i Guld plan

Hide Item

FYSIOTERAPI, KIROPRAKTIK, OSTEOPATI

 • Guld forsikringsplan dækker op til 450 DKK pr.session og op til 15 sessioner pr. én type behandling separat eller 3 behandlinger samlet (fysioterapeut eller kiropraktor eller osteopat) i forsikringsperioden
 • Besøget hos fysioterapeut eller kiropraktor eller osteopat kræver ingen lægehenvisning
 • Hvis der er planlagt eller forventet mere end 5 sessioner, skal de forhåndsgodkendes af skadeadministratoren

AKUPUNTUR, ZONETERAPI

 • Guld forsikringsplan dækker op til 400 DKK pr. session og op til 12 sessioner pr. én type behandling separat eller 2 behandlinger samlet (akupunktur eller zoneterapi) i forsikringsperioden
 • Akupunktur- eller zoneterapibehandlingen kræver ingen lægehenvisning
 • Hvis der er planlagt eller forventet mere end 5 sessioner, skal de forhåndsgodkendes af skadeadministratoren

PSYKOLOGI

 • Guld forsikringsplan dækker op til 500 DKK pr. session og op til 15 sessioner pr forsikringsperiode
 • Behandlingen hos psykolog kræver lægediagnose og henvisning
 • Hvis der er planlagt eller forventet mere end 5 sessioner, skal de forhåndsgodkendes af skadeadministratoren

 

DIÆTIST

 • Guld forsikringsplan dækker medicinsk begrundet behandling af en autoriseret klinisk diætist op til 400 DKK  pr. session og op til 12 sessioner pr. forsikringsperiode
 • Hvis der er planlagt eller forventet mere end 5 sessioner, skal de forhåndsgodkendes af skadeadministratoren

  SECOND OPINION

  • Guld forsikringsplan dækker op til 3500 DKK pr. forsikringsperiode hos en relevant læge, hvis:

  – Forsikret person har en livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade

  – Forsikret person står over for valget om at modtage særlig risikabel behandling, som kan være livstruende eller resultere i varigt mén.

  AKUT ASSISTANCE

  • Guld forsikringsplan dækker akut traumerådgivning op til 1000 DKK pr. session og til 5 sessioner pr. forsikringsperiode, hvis forsikret person har oplevet en akut psykisk krise på grund af en af følgende:
   • Forsikret person har oplevet en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor forsikret person har været i fare
   • Hvis forsikret person bliver udsat for et røveri, overfald, vold eller kidnapning
   • Brand, eksplosion eller indbrud i forsikring person private bolig eller virksomhed (skal anmeldes til politiet)
   • Hvis forsikring person får konstateret en livstruende sygdom.
   • Død i forsikring person nærmeste familie
   • Hvis et medlem af insured person nærmeste familie får konstateret en livstruende sygdom
   • Hvis Forsikring person oplever et familiemedlems eller kollegas pludselige, uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke

  MISBRUGSBEHANDLING

  • Guld forsikringsplan dækker op til 15 000 DKK pr. forsikringsperiode for misbrug af og afhængighed af:

  Alkohol

  Receptpligtig medicin

  Narkotika (rusmidler omfattet af lov om euforiserende stoffer)

  Diagnosticeret ludomani (afhængighed af ludomani)

  Kompulsiv seksuel adfærd

  • Misbrugsbehandlingen kræver lægediagnose og lægehenvisning
  • Ingen andre former for afhængighed er dækket bortset fra dem, der er nævnt ovenfor
  • “Afhængighedsterapi” er først dækket, når forsikring person har været omfattet af policen i 6 måneder

  TELEKONSULTATION

  • Guld forsikringsplan dækker op til 400 DKK pr. konsultation og op til 7 sessioner pr. forsikringsperiode
  • Telekonsultation kræver ingen henvisning fra læge
  • For telekonsultation, besøg venligst www.godsundhed.dk/skade for tilgængeligt telefonnummer.

  LÆGEUDGIFTER

  • Guld forsikringsplan dækker udgifter til sygehusbehandlingsrelaterede lægeundersøgelser og ordineret medicin op til 20 000 DKK pr forsikringsperiode

  • Dækningen omfatter lægeundersøgelser, der er nødvendige op til 15 dage før og 30 dage efter hospitalsindlæggelse, sammen med udgifter til selvbetalt receptpligtig medicin, der er nødvendig for en operation

  • Alle lægeundersøgelser og medicin skal ordineres af en speciallæge og er nødvendige for enten det kirurgiske indgreb eller den postoperative genoptræning

  REHABILITERING

  • Guld forsikringsplan dækker op til 50 000 DKK pr. forsikringsperiode pr. forsikret for revalideringsophold i Danmark i direkte forbindelse med en dækningsberettiget operation

  • Opholdet skal ordineres skriftligt af den behandlende læge

  • Genoptræning skal beskrives i behandlingsplan og forhåndsgodkendes af skadeadministratoren

  HJEMMESYGELEJE

  • Guld forsikringsplandækker op til 25 000 DKK pr forsikringsperiode for midlertidig hjælp som rengøring, indkøb, personlig hygiejne og på-/afklædning i hjemmet i direkte forbindelse med en dækkende operation

  • Som en nødvendig del af behandlingen skal hjælpen ordineres af den behandlende læge og forhåndsgodkendes af skadeadministratoren

  TRANSPORT

  • Guld forsikringsplan dækker transportomkostninger til og fra hospitalsindlæggelsen op 2000 DKK pr. forsikringsperiode, hvis vi som følge af vores navigationsproces henviser forsikring person til privat klinik eller hospital i Danmark mere end 25 km fra forsikring person bopæl

  HOSPITALBEHANDLING MERE END 12 TIMER

  • Guld forsikringsplan dækker 100 % omkostninger til indlæggelse i mere end 12 timer på en privat klinik eller hospital, hvis forsikring person er diagnosticeret og henvist af speciallæge i forsikringsperioden, og forsikring person behandling ikke er startet inden for 30 dage, på et offentligt hospital, fra diagnosedatoen
  • Forsikring person er forpligtet til at indsende fuld behandlingsplan relateret til ordineret operation på privat klinik eller hospital, inklusive lægeundersøgelser før og efter hospitalsindlæggelse og genoptræningsplan til forhåndsgodkendelse af skadeadministratoren
  • Når det er muligt, vil betalingen finde sted direkte mellem behandlingsstedet og skadeadministrator i henhold til forhåndsgodkendelse af hospitalsbehandlingsomkostninger af skadeadministrator
  • For navigationsservice kontakt venligst skadeadministrator på nummer tilgængeligt på hjemmesiden www.godsundhed.dk/skade.

  HOSPITALBEHANDLING MINDRE END ELLER LIG MED 12 TIMER

  • Guld forsikringsplan dækker 100 % omkostninger til indlæggelse i mindre end 12 timer eller lig med 12 timer på en privat klinik eller hospital, hvis forsikring person er diagnosticeret og henvist af speciallæge i forsikringsperioden, og forsikring person behandling ikke er startet inden for 30 dage, på et offentligt hospital, fra diagnosedatoen
  • Forsikring person er forpligtet til at indsende fuld behandlingsplan relateret til ordineret operation på privat klinik eller hospital, inklusive lægeundersøgelser før og efter hospitalsindlæggelse og genoptræningsplan til forhåndsgodkendelse af skadeadministratoren
  • Når det er muligt, vil betalingen finde sted direkte mellem behandlingsstedet og skadeadministrator i henhold til forhåndsgodkendelse af hospitalsbehandlingsomkostninger af skadeadministrator
  • For navigationsservice kontakt venligst skadeadministrator på nummer tilgængeligt på hjemmesiden www.godsundhed.dk/skade.

  Sammenlign fordelene ved GodSundhed

  3 forsikringsordninger her

  SAMLET FORSIKRINGSSUM PR. ÅR
  Fysioterapi, kirporaktik, osteopati
  Akupuktur, zoneterapi
  Psykologi
  Diætist
  Anden Udalelse
  Akut assistance
  Telekonsultation
  Udgifter knyttet til hospitalbehandling
  Rehabilitering efter hospitalbehandling
  Transportomkostning i forbindelse med hospitalbehandling
  Hospitalbehandling mere end 12 timer
  Ambulatorisk mindre end eller lig med 12 timer
  BRONZE
  20,000 DKK
  SØLV
  700,000 DKK
  GULD
  1,000,000 DKK

  Købsbetingelser

  Forsikringsperioden er 12 måneder.

  Forsikringsperioden er givet pr. forsikret medarbejder og afhænger af antallet af forsikrede medarbejdere.

  Forsikring kan tegnes for alle ansatte (obligatorisk ordning) eller for de medarbejdere, der vælger at tilmelde sig dækningen (frivillig ordning).

  I tilfælde af frivillig ordning skal 50% af medarbejderne tilmelde sig. Rabat gælder, hvis 75 % eller 90 % af medarbejderne vælger at tilmelde sig.

  GodSundhed Mobile APP

  Medlemmer kan downloade GodSundhed-appen for at have al information på deres smart telefon:

  N

  Hurtig information om forsikringspolice betingelser

  N

  Nem adgang til din dækningsoversigt

  N

  Nem skade anmeldelse og overvågning af krav

  N

  Hurtig information om Privat hospitaler og speciallæger